Vålerenga Skoles Musikkorps
Vålerenga skoles musikkorps
 • Nyheter    • Kontakt    • Ambisjoner    • Vedtekter    • Historie    • Skjema    

 

 

   Ambisjoner

Snarveier:
 Logg inn medlem
 

 

 


Dette er er vi opptatt av i Vålerenga skoles musikkorps

Repertoar
Kontinuitet, blanding av nytt og kjent stoff
At korpset får spille ting de liker
Tre fellesnummer med Vålerenga Janitsjar: Vålerenga kirke, VIF-marsjen og Vålerenga honnørmarsj
Et allsidig repertoar. Vi skal være et ”brukskorps” fremfor et ”konkurransekorps”

Støttespill
Så lite eksterne støttespillere som mulig, og kun etter avtale med styret
Vi er og ønsker å fremstå som det korpset vi er

Musikantene, opplæring
Involvere korpset generelt og korpsets tillitsvalgte spesielt
Fenge alle aldersgrupper
Kontinuerlig opplæring og utvikling av den enkelte
Ved behov skal vi gi ekstra støtte til grupper eller enkeltmedlemmer
Balanse mellom musikalske og sosiale ambisjoner

Samarbeid mellom styre og dirigent
Dirigenten deltar på siste delen av styremøtene
Involvering og evaluering
Rekruttering

Vålerenga janitsjar
Inspirasjon fra Janitsjaren
Fellesnummer
Samspill med folk fra Janitsjaren etter oppsatt plan
Fremtidig rekruttering fra Skolekorpset til Janitsjaren

Skolen
Dialog og samarbeid
Synlighet
Skolen har et ansvar

Foreldrene
Godt miljø mellom foreldrene
Ikke slite ut folk med dugnadsjobbing (Betinger at vi er nøkterne på utgiftsiden)
Involvering
God informasjon

Økonomi
Balansert budsjettering
Nøktern pengebruk
Vi skal ha en pengebeholdning som er tilstrekkelig til å gi økonomisk trygghet, men som ikke er større enn nødvendig

Rusmidler
Verken barn, ungdommer eller voksne skal nyte alkohol eller andre rusmidler under korpsarrangementer eller turer
 

 

 

Kontakt nettredaktør: web@VaalerengaSkolesMusikkorps.no